16% OFF

Profeten Mohammads hustruer

kr249.99

4 in stock

Add to wishlist
Note : If the product is sold out from our storage despite it showing in-stock, we will refund the payment right away.
Profeten Moḥammads ﷺ hustruer er en bok som vil gi elevene bedre innsikt i den rollen profetens ﷺ hustruer hadde i å styrke og spre læren om islam. Boken er ment for grunnskoleelever fra 8. til 10. trinn som studerer ved menigheter i Norge. Elevene vil lære om 12 kvinner som var gift med profeten Moḥammad ﷺ. Disse kvinnene tilhører islams første generasjon som
• fikk sin tro satt på prøve gjennom harde dager i Mekka da troen ble innledet
• utvandret for troen til Etiopia og senere til Medina
• var med på å bygge opp samfunnet i Medina
• brakte læren om islam videre til de kommende generasjonene
Historiene er etterfulgt av oppsummerende oppgaver og oppgaver som krever videre studier. Boken legger vekt på prosjektarbeid, og ved hjelp av historier, illustrasjoner og oppgaver vil det bli lærerikt og morsomt for elevene.
Gjennom bokens oppbygging vil historiene skape en god sammenheng, gi en fin utvikling og tilrettelegge for dypere forståelse.
Important : If a product is a pre-order (forhåndsbestilling) then it might take 7-14 days for us to provide it for you. Please note this before you order a pre-order product 🙂
Weight 1700 g